Kære gæster og besøgende Det er med stor beklagelse, at vi har valgt at lukke vores dejlige café for spisende gæster i huset. Vi har dog måtte erkende, at for at passe bedst muligt på jer og vores personale, så er dette en nødvendighed! Det vil dog stadig være muligt...

læs mere